Przejdź do treści

Menu główne:

Historia

O szkole

Nasza szkoła otrzymała status prawny i rozpoczęła swoją działalność 1 września 1993 roku.
Dnia 8 września 1999 nadano jej imię
UNICEF, natomiast w roku szkolnym 2000/2001 w szkole rozpoczęła działalność pierwsza klasa integracyjna.
Obecnie jest to największa i najnowocześniejsza szkoła w mieście, usytuowana na dużym miejskim osiedlu, którego mieszkańcy w większości zatrudnieni są w pobliskich zakładach.
Szkoła jest placówką nowoczesną, wyróżnia ją doskonała baza lokalowa. Budynek jest funkcjonalny, posiada dużą aulę, przestronne korytarze, szerokie schody, windę i podjazd dla niepełnosprawnych (co jest niezbędne dla funkcjonowania klas integracyjnych). Szkoła dysponuje 27 izbami lekcyjnymi, bogato wyposażonymi w pomoce naukowe, w tym dwiema pracowniami komputerowymi, nowoczesną salą gimnastyczną, salką lustrzaną - baletową, świetlicą, biblioteką z czytelnią multimedialną oraz blokiem żywieniowy z kuchnią i stołówką.
"Piątka" posiada 36 oddziałów, w których naukę pobiera 815 uczniów. Zatrudnionych jest 70 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno-obsługowych, w tym 3 administracji (sekretarz, referent, intendent).
Obowiązkowymi językami nauczanymi w szkole są: język angielski i język niemiecki. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie biorą udział w wielu kołach zainteresowań, np. polonistycznym, teatralnym, dziennikarskim, informatycznym, matematycznym, historycznym, przyrodniczym oraz dodatkowych zajęciach sportowych.
Na terenie szkoły działa Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza, w której wykwalifikowani wychowawcy prowadzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, psychoedukacyjne, artystyczne i rekreacyjno-sportowe. Swoją siedzibę ma również Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego.
Szkoła nawiązała kontakt z innymi placówkami: bierze udział w zjazdach szkół imienia UNICEF, w wymianach międzynarodowych, koresponduje za szkołami za granicą.

W szkole znajduje się profesjonalny gabinet stomatologiczny, logopedyczny oraz gabinet terapii Biofeedback. Zakresem usług pielęgniarskich i promocją zdrowia zajmuje się Pielęgniarskie Centrum Medycyny Szkolnej "Żak".

Szkoła posiada misję i wizję szkoły oraz plan rozwoju. Pracy z uczniami przyświecają motta: "Moja szkoła-mój dom" oraz "Dziecko jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły".
"Piątka" jest placówką opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowaniu uczniów, rodziców, innych pracowników w kształtowaniu jej wizerunku. Ponadto szkoła pomaga uczniom w osiągnięciu pełni ich rozwoju (rozbudzanie miłości do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie indywidualnych oraz twórczych uzdolnień i umiejętności na miarę ich możliwości intelektualnych) i przygotowuje do przyszłego życia. Warto tu zaznaczyć uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy, zabawy, wypoczynku, propagowanie dziedzictwa kultury narodowej, poznawanie zasad życia społecznego, zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego